DAIZO TEC CO., LTD.

Logo
Vietnamese Vietnamese EnglishEnglish Japanese Japanese

Home

company-information

Company information

about-our-works

About our works

privacy-policy

Privacy Policy

Contact Us

Sitemap


DAIZO TEC Activities
 , DZT CUP 2018
 , K13-2
 , K13-1
 , hoc bong
 , K12-3
 , k12-2
 , thành lập công đoàn
 , K12-1
 , K11 sang Nhat 21/1/2017
 , 2016年8月大家族会
 , 2016年8月大家族会
 , du lich cong ty 2016
 , gia nhap cong ty 01072016
 , Khoa 11-1 gia nhap cong ty
 , Khoa 10-2 sang Nhat
 , khoa 10-1 di Nhat
 , tuyen dung thang 9/2015
 , tuyen dung thang 9/2015
 , tuyen dung thang 9/2015
 , gia nhap cong ty thang 7
 , gia nhap cong ty thang 7
4 Page 1234


 DAIZO TEC CO., LTD.

Add:   F15, VIT TOWER, 519 KIM MA, NGOC KHANH, BA DINH, HA NOI, VIETNAM
Email: info@daizotec.com - Tel: +84 (024) 2220.9176/77 - Website: daizotec.com
 

© Copyright 2006 - 2023 Daizo Tec Co., Ltd. All rights reserved.