Daizo tec co., LTD.

Logo
Vietnamese Vietnamese EnglishEnglish Japanese Japanese
社員紹介 (先輩社員インタビュー),社員紹介 (先輩社員インタビュー)

ホーム

会社概要

会社概要

仕事の内容

仕事の内容

プライバシー-ポリシー

プライバシー ポリシー

お問い合せ

サイトマップ


採用情報 > 社員紹介 (先輩社員インタビュー)
DF TUAN
DF TUAN
DE DIEP
DE DIEP
DH THE
DH THE
DF DUNG
DF DUNG
(PM) Lan
(PM) Lan
(PM) Sa
(PM) Sa
(DH) Hiep
(DH) Hiep
(DM) Cuong
(DM) Cuong
(PM) Duong
(PM) Duong
1 Page 1
 

DAIZO TEC CO., LTD.

Add:   F15, VIT TOWER, 519 KIM MA, NGOC KHANH,  BA DINH, HA NOI, VIETNAM
Email: info@daizotec.com - Tel: +84 (024) 2220.9176/77 - Website: daizotec.com

 

© Copyright 2006 - 2021 Daizo Tec Co., Ltd. All rights reserved.