Daizo tec co., LTD.

Logo
Vietnamese Vietnamese EnglishEnglish Japanese Japanese
Chính sách bảo mật,Chính sách bảo mật

Trang chủ

gioi-thieu-cong-ty

Giới thiệu công ty

cong-viec-cua-chung-toi

Công việc của chúng tôi

chinh-sach-bao-mat

Chính sách bảo mật

Liên hệ

Sơ đồ website


Chính sách bảo mật

 DAIZO TEC CO., LTD. ( dưới đây sẽ gọi là công ty chúng tôi ) luôn nhận thức rõ về sự quý báu của những thông tin cá nhân đối với hoạt động kinh doanh của công ty, nên chúng tôi luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân theo phương châm dưới đây.

 • Công ty chúng tôi không lấy thông tin cá nhân bằng những thủ đoạn bất chính. means. 
   
 • Công ty chúng tôi khi tiếp nhận thông tin cá nhân, ngoài những mục đích đã nêu rõ thì không sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.
   
 • Công ty chúng tôi có hệ thống thích hợp để đảm bảo quản lý an toàn thông tin cá nhân của quý vị.
   
 • Công ty chúng tôi hướng dẫn, giám sát cần thiết và thích hợp với nhân viên cũng như đối tác ủy thác xử lý thông tin cá nhân.
   
 • Về các thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ, trường hợp nếu cá nhân có thắc mắc về mục đích・nội dung sử dụng những thông tin đó, chúng tôi sẽ trả lời nhanh nhất trong phạm vi hợp lý.
   
 • Công ty chúng tôi có những quy định về bảo vệ thông tin cá nhân và triệt để thực hiện trong việc xử lý thông tin cá nhân trong công việc hàng ngày.
   
 • Công ty chúng tôi thành lập tổ phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân, và luôn nỗ lực để duy trì, cải thiện, cập nhật một cách liên tục thể chế quản lý cũng như nội dung phương châm bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.
   
 • Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân xin mời liên hệ với tổ phụ trách công ty chúng tôi.
   
 • Tổ phụ trách giải đáp thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân.
  DAIZO TEC CO., LTD. F15 VIT Tower, Kim Ma, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha noi, Viet Nam
  TEL: +84 24 2220 9176, FAX: +84 24 2220 9178

 

DAIZO TEC CO., LTD.

Add:   F15, VIT TOWER, 519 KIM MA, NGOC KHANH, BA DINH, HA NOI, VIETNAM
Email: info@daizotec.com - Tel: +84 (024) 2220.9176/77 - Website: daizotec.com

 

© Copyright 2006 - 2024 Daizo Tec Co., Ltd. All rights reserved.