Daizo tec co., LTD.

Logo
Vietnamese Vietnamese EnglishEnglish Japanese Japanese

Trang chủ

gioi-thieu-cong-ty

Giới thiệu công ty

cong-viec-cua-chung-toi

Công việc của chúng tôi

chinh-sach-bao-mat

Chính sách bảo mật

Liên hệ

Sơ đồ website


Hoạt động của DAIZO TEC
 , Chia tay khoa 9
 , 5 OSV moi ve
 , du lich cong ty
 , chia tay can bo
 , trao hoc bong
 , 5 OSV moi ve
 , 5 OSV moi ve
 , 5 OSV moi ve
 , 5 OSV moi ve
 , Khoa 10 gia nhap cong ty
 , Khoa 10 gia nhap cong ty
 , Hoi thao thang 4 nam 2015
 , Hoi thao thang 4 nam 2015
 , gia nhap cong ty Khoa 10-1 thang 4
 , gia nhap cong ty Khoa 10-2 thang 4
 , du lịc cong ty 2015
 , duc lich cong ty 2015
 , gia nhap cong ty thang 7
 , gia nhap cong ty thang 7
 , gia nhap cong ty thang 7
 , tuyen dung thang 9/2015
2 Page 12
 

DAIZO TEC CO., LTD.

Add:   R1706 VIT TOWER, 519 KIM MA, BA DINH, HA NOI, VIETNAM
Email: info@daizotec.com - Tel: +84 (024) 2220.9176/77 - Website: daizotec.com

 

© Copyright 2006 - 2017 Daizo Tec Co., Ltd. All rights reserved.